Ga naar de inhoud

Informatie

Voor de aanvraag of verlenging van een GVVA moet u als werkgever aan kunnen tonen dat aan de voorschriften voor het opleiden van niet-vergunningplichtig keukenpersoneel is voldaan en hier ook een bewijs voor kunnen overleggen.

Masterclass

Onze partner Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) organiseert regelmatig door UWV geaccepteerde Masterclasses voor keukenpersoneel niveau 1 t/m 6. Het voor deze Masterclasses behaalde certificaat kunt u gebruiken voor de aanvraag of verlenging van een GVVA. De certificaten worden alléén uitgereikt aan keukenpersoneel niveau 1 t/m 6 voor wie geen vergunning (GVVA) vereist is om te mogen werken en die de Masterclass passend bij hun eigen niveau hebben bijgewoond. Er is geen beperking van een minimum aantal uren dat deze medewerker bij u werkt.
 
De Masterclass dient te zijn gedaan na afgifte datum van de huidige GVVA vergunning.

Training on the Job

Naast het volgen van een door het UWV geaccepteerde Masterclass kunt u kiezen voor het interne trainingstraject (training-on-the-job). Dit houdt in dat u personeel op functieniveau 1 t/m 6, ongeacht de omvang van het dienstverband en hoe lang de werknemer in dienst is een intern trainingstraject heeft geboden.

U kunt dit aantonen door het overleggen van onderstaand ingevulde formulier waarin u een duidelijke beschrijving van het interne opleidingsprogramma inclusief looptijd en tijdpad geeft met daarin het aantal momenten dat u de voortgang heeft geëvalueerd en beoordeeld.

U dient aan te tonen dat de opleiding is voltooid of afgegeven na afgifte van een eerdere vergunning.

Loontabellen

Download hieronder de loontabellen.

IND loketten

IND Loket Amsterdam
Pieter Calandlaan 1
1065 KH Amsterdam

IND Loket Rotterdam
Conradstraat 28
3013 AP Rotterdam

IND Loket Utrecht
Bergstraat 58
3511 RS Utrecht

IND Loket Den Haag
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

IND Loket Eindhoven
Keizersgracht 5
5611 GB Eindhoven

IND Loket Den Bosch
Magistratenlaan 222
5223 MA ‘s-Hertogenbosch

IND Loket Zwolle
Zuiderzeelaan 43 – 51
8017 JV Zwolle