Ga naar de inhoud

Disclaimer

Artikel 1 definities

Website: www.asianhorecaservices.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Asian Horeca Services B.V. de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Asian Horeca Services B.V. :

  • werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is;
  • geeft geen garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;
  • biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;
  • is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  • verschaft informatie op haar website. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleent;
  • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de informatie op onze website;
  • zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Asian Horeca Services B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.


De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.